Om PLC

Skolens Pædagogiske LæringsCenter (PLC) er centralt placeret lige indenfor hovedindgangen.

Her har eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt enten ved gruppeborde - i sofagrupper eller pc-arbejdspladser.

PLC er så vidt muligt bemandet med lærerpersonale i skoletiden.

Eleverne har også mulighed for at opholde sig her i frikvartererne, hvis de vil læse, spille spil eller udøve andre stille aktiviteter efter aftale med de tilstedeværende voksne.

PLC bestyres dagligt af Zenia Christensen

Bogæderdag

Super flot.

Der blev i fredags til bogæderdag tilsammen læst i 27427 minutter og der blev "spist" 15837 sider.

Godt gået. Det slår vi til næste år.wink