TRIVSEL GENNEM FAGLIGHED - FAGLIGHED GENNEM TRIVSEL

SFO

Motionsløb

Skolefest 2018

 • ikon
  Mikael Lytken den 09-04-2018
  Valg til skolebestyrelsen

  I forhold til valg til skolebestyrelsen bliver det et fredsvalg på Løgstrup Skole, da fire nuværende medlemmer udtræder, og fire forældre har indgivet en kandidatanmeldelse. Yderligere har en givet tilsagn om at være suppleant.
  Status er derfor følgende:

  Afgående medlemmer:
  René Knudsen
  Britt Mains Berg
  Jens Strandet
  Nina Bertelsen

  Nye medlemmer:
  Henriette Nordentoft Bolt
  Kristian Bang Sørensen
  Susanne Hansen
  Eva Regitze Tousgaard
  Signe Giandrup Pedersen (suppleant)

  På skolens vegne en stor tak til de afgående medlemmer af bestyrelsen samt velkommen til de nye! Det er dejligt, at vi også fremover har en fuldtallig og bredt repræsenteret skolebestyrelse.
  Den nye skolebestyrelse tiltræder formelt d. 1. august som start på det nye skoleår og konstituerer sig på det første ordinære SB-møde.

  Venlig hilsen - og på hele skolens vegne

  Henrik Søndergaard - formand for skolebestyrelsen
  Mikael Lytken - skoleleder 
 • Jan Tommy Steinke den 15-11-2016
  LINK TIL GRATIS Office 365 til alle elever 
   

Løgstrup Skole har - med støtte fra Tips- og Lottemidler til Friluftslivet - indkøbt grej til brug med udeliv. Grejet kan lånes/lejes ved henvendelse til skolen.

Tryk på Friluftsrådets logo for yderligere information, samt liste over grejet